Mekaniske klokker FAQ

Hva er forskjellen på manuelle klokker og automatiske klokker?

Mekaniske klokker er kompliserte maskiner som består av en mengde fjærer, drev, tannhjul og skruer som alle jobber sammen for å vise tiden. For bare litt over 100 år siden var alle klokker mekaniske og krevde at brukeren trakk de opp manuelt for at de kunne fungere. Disse klokkene ble vanligvis trukket via kronen, som igjen strammer hovedfjæra inne i klokken. Hovedfjæra er energikilden til alle mekaniske klokker, uavhengig om de har manuelt eller automatisk opptrekk. Når det er trukket opp (altså strammet), vil den over tid slippe løs denne energien gjennom en serie tannhjul kjent som løpeverket.

Når vi sier at en klokke er automatisk, betyr det at urverket har et stort lodd (rotor) som spinner rundt i takt med bevegelser. Denne rotoren trekker opp klokken ”automatisk” så lenge den er i bevegelse. Rotoren er vanligvis formet som en halvsirkel og er koblet til hovedfjæra via en serie tannhjul. Altså er det rotoren som strammer hovedfjæra, i motsetning til en manuell klokke hvor brukeren selv må stramme hovedfjæra via kronen.

Hva er gangreserve?

Gangreserven til en klokke er den tiden det tar for en fullt opptrukket klokke å gå tom for energi når klokken ligger i ro. Altså er det den tiden det tar fra hovedfjæra er helt stram, til den har overført all energien til løpeverket og klokken stopper. De fleste mekaniske klokker har en gangreserve på mellom 36 og 42 timer, men noen urmakere har laget klokker som går betydelig lengre, f.eks. Certina og Tissot sitt Powermatic 80 urverk har en gangreserve på hele 80 timer.

Trenger automatiske klokker å bli trukket opp manuelt?

Ja det trenger de fra tid til annen. Når en automatisk klokke er helt død, altså all energien i hovedfjæra er brukt opp, så vil klokken starte igjen når klokken kommer i bevegelse og rotoren begynner å spinne igjen. Men de fleste klokker vil ikke bli trukket opp fra 0 til 100% kun via rotoren. Derfor anbefales det at man trekker den fullt opp manuelt før man tar den i bruk, deretter kan man overlate det til rotoren og holde klokken fullt opptrukket så lenge man har den på armen.

Det er en vanlig misforståelse at automatiske klokker aldri trenger å trekkes manuelt. Det er feil å tenke at en klokke som er helt død eller nær å stoppe kun trenger å brukes litt for å få den i gang igjen. Mens dette kanskje gir klokken nok energi til å fortsette for øyeblikket, eller kanskje også litt etter at du har lagt den fra deg, så får den som oftest ikke sjansen til å trekkes helt opp, og du vil med stor sannsynlighet oppleve at den stopper lenge før den skal når du legger den fra deg. Kort fortalt: det automatiske opptrekket er til for å holde klokken fullt opptrukket, ikke for å trekke den fullt opp. Det anbefales også at man trekker opp klokken manuelt etter å ikke ha brukt den en dag, eller hvis man har hatt en rolig dag på kontoret.

Kan automatiske klokker overtrekkes?

Nei, automatiske klokker har en mekanisme I urverket som kobler fra opptrekkshjulene fra hovedfjæra når klokken er fullt opptrukket.

 

Hvordan trekker man opp en automatisk klokke manuelt?

En klokke trekkes opp via kronen, som oftest med klokka . Ha kronen i den innerste posisjonen og skru den med klokken. Om klokken har skrukrone må du først skru ut kronen før du kan trekke den opp. På LHD (Left hand diver) klokker trekkes klokken opp ved å skru kronen mot klokken. En annen måte å holde klokken din fullt opptrukket på er ved å bruke en winder. En winder er en maskin man fester klokken til når man ikke bruker den. Den snurrer sakte rundt og trekker dermed opp klokken din. Dette er spesielt aktuelt om du har mer enn en klokke eller en klokke med flere komplikasjoner eller evighetskalender som tar ekstra lang tid å stille.