Hvilke regler gjelder ved Gaver?
Regler som gjelder fra og med inntektsåret 2019